Tineke van Grol (beeld)

Mijn leven lang ben ik geboeid door mensen, beelden en klanken.
Na mijn middelbare school heb ik een opleiding gevolgd (NXX) waarbij ik zowel leerde werken met kinderen, alsook mijn lesbevoegdheid handenarbeid behaalde. Later haalde ik de LO akte tekenen en volgde ik enige jaren de richting vrij tekenen/schilderen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ik volgde hierna lessen weven en beeldhouwen aan de Vrije Academie en vond in weven mijn kleurrijke medium. Hoewel ik met name was geïnteresseerd in de beeldende aspecten van het weven, kreeg ik ook het ambacht goed in mijn vingers.

 

Zowel het ambachtelijke als het ontwerpen ontwikkelde ik verder tijdens de Open Weefopleiding in Gouda onder leiding van Marijke Dekkers. Dit komt goed van pas in mijn huidige werk, het runnen van een ambachtelijke weverij voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast heb ik tien jaar lang de lessen Kunstzinnige vorming bij Karmijn, weefopleiding ‘op maat’ gegeven.

 

Naast mijn beeldende weefwerk ben ik ook vrijer werk gaan maken, o.a. met tyvek en zijde. De kruisbestuiving kunst - ambacht vind ik een heel vruchtbare. Mijn deelname aan textielgroep Kameleon vormt al vele jaren een voedingsbron.

LinkedIn profiel van Tineke van Grol